Facebook YouTube
Регистрация

Обявиха проектозаповед за "Комплекс Ропотамо"

Започва обсъждането на още седем защитени територии от "Натура 2000"

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 14.03.2008, Автор: Ефтика ГЕОРГИЕВА
[330 прочитания]
Защитените територии, попадащи в “Комплекс Ропотамо”, запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване

Защитените територии, попадащи в “Комплекс Ропотамо”, запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване
Фотограф: СГ

Министерството на околната среда и водите обяви още седем проектозаповеди за обявяване на защитени зони от европейската екологична мрежа "Натура 2000". Това са "Комплекс Ропотамо", "Раяновци", "Понор", "Адата - Тунджа", "Язовир Овчарица" и "Комплекс Стралджа". В нито една от заповедите строителството не е изрично забранено, но досегашните защитени местности запазват границите си и режимите си на опазване. Ограниченията са предимно за земеделски дейности като сечи, палежи, коситби, борба с вредителите.

"Комплекс Ропотамо"
е разположен в землищата на черноморските градове Созопол и Приморско, Бургаска област. Общата площ на защитената зона е 38 577.485 дка, от които 6.629 кв.км са морски пространства. В границите й се забранява разораването и залесяването на ливади, пасища и мери, премахването характеристики на ландшафта в земеделските земи, отводняване и пресушаване на мочурища и естествени водни обекти. Не се разрешава подмяната на крайречните гори с неместни видове, сечи, използването на неселективни средства за борба с вредителите, паленето на тръстика и крайречна растителност.
Защитените територии, попадащи в "Комплекс Ропотамо", запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване.
"Раяновци"
се простира в землищата на селата в няколко общини на Софийска област - Алдомировци (Сливница), Опицвет, Безден, Богьовци, Градец, Понор, Дреново и Бучин проход (Костинброд), Прекръсте, Летница, Големо Малово, Раяновци, Мало Малово, Василовци и Цръклевци (Драгоман), Каленовци, Букоровци, Мургаш, Върбница, Лопушня и Шума (Годеч). Общата площ на защитената зона е 131 858 дка. В границите й се забранява разораването и залесяването на ливади, пасища и мери, премахването характеристики на ландшафта в земеделските земи, отводняване и пресушаване на мочурища и естествени водни обекти. Не се разрешава подмяната на крайречните гори с неместни видове, сечи през периода на гнездене март - юли, използването на неселективни средства за борба с вредителите, паленето на тръстика и крайречна растителност. Забранява се и косенето на тръстика от март до септември.

Защитената местност "Понор"
също е в Софийска област. Простира се на площ 313 769 дка в землищата на общините Годеч (селата Бракьовци, Бърля, Гинци, Голеш, Губеш, Комщица, Равна, Ропот, Смолча, Станинци) и Своге (Брезе, Губислав, Бов, Церово, Добърчин, Добравица, Лакатник, Манастирище, Меча поляна, Заноге, Заселе и Зимевица). В границите на защитената местност се забранява разораването и залесяването на ливади, пасища и мери, сечи през периода на гнездене март - юли, използването на неселективни средства за борба с вредителите, премахването характеристики на ландшафта в земеделските земи. Не се разрешава подмяната на крайречните гори с неместни видове, отводняване и пресушаване на мочурища и естествени водни обекти. Забранява се извеждането на гола сеч на терени с наклони над 30 градуса, косенето на ливадите от периферията към центъра и с бързо подвижна техника.
Защитените местности, попадащи в "Понор", запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване.

"Златията"
е на територията на Врачанска и Монтанска област. Площта й е 434 987 дка в землищата на селата Бутан, Гложене, Крива бара, Хърлец и град Козлодуй (община Козлодуй),  Манастирище, Михайлово и Хайредин (община Хайредин), Софрониево (община Мизия), Бъзовец, Вълчедръм, Горни Цибър, Златия, Разград и Септемврийци (община Вълчедръм). В границите й се забранява разораването и залесяването на ливади, пасища и мери, сечи през периода на гнездене март - юли, използването на неселективни средства за борба с вредителите, премахването характеристики на ландшафта в земеделските земи. Не се разрешава подмяната на крайречните гори с неместни видове, отводняване и пресушаване на мочурища и естествени водни обекти. Забранява се косенето на тръстика от март до септември и паленето на крайречна растителност.

"Адата - Тунджа"
се простира в областите Сливен и Ямбол. Площта на защитената местност е 56 366 дка и обхваща землищата на Речица, Самуилово, Гергевец, Крушаре, Камен, Желю войвода, Глуфишево, Панаретовци и Мечкарево (община Сливен) и Завой, Кабиле, Дражево и Хаджидимитрово (община Тунджа). В границите й се забранява премахването характеристики на ландшафта в земеделските земи, разораването и залесяването на ливади, пасища и мери и сечи през периода на гнездене март - юли.

"Язовир Овчарица"
е разположена в землищата на селата Кунево, Овчи кладенец и Скалица (община Тунджа, област Ямбол), Бял кладенец и Радецки (община Нова Загора, област Сливен) и старозагорското село Търговище. Площта на защитената зона е 43 062 дка. В границите й се забранява премахването на характеристики на ландшафта в земеделските земи, разораването и залесяването на ливади, пасища и мери и сечи през периода на гнездене март - юли.

Защитената зона "Комплекс Стралджа"
е разположена в землищата на карнобатските села Венец, Деветинци и Церковски, както и на ямболските Лозенец, Атолово и град Стралджа. Площта на защитената местност е 28 729 дка и там се забранява изграждането на нови отводнителни канали и удълбаването на съществуващите, премахването на дървесна растителност по бреговете на водоемите, разораването и залесяването на пасища и ливади. Не се разрешава паленето на блатна растителност, косенето преди 10 юли и използването на неселективни средства за борба с вредителите.
В едномесечен срок заинтересуваните лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектозаповедите забрани и ограничения.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 4 | август - септември 2016 | в две тела

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg