Facebook YouTube
Регистрация

Обявиха проектозаповед за "Комплекс Ропотамо"

Започва обсъждането на още седем защитени територии от "Натура 2000"

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 14.03.2008, Автор: Ефтика ГЕОРГИЕВА
[461 прочитания]
Защитените територии, попадащи в “Комплекс Ропотамо”, запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване

Защитените територии, попадащи в “Комплекс Ропотамо”, запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване
Фотограф: СГ

Министерството на околната среда и водите обяви още седем проектозаповеди за обявяване на защитени зони от европейската екологична мрежа "Натура 2000". Това са "Комплекс Ропотамо", "Раяновци", "Понор", "Адата - Тунджа", "Язовир Овчарица" и "Комплекс Стралджа". В нито една от заповедите строителството не е изрично забранено, но досегашните защитени местности запазват границите си и режимите си на опазване. Ограниченията са предимно за земеделски дейности като сечи, палежи, коситби, борба с вредителите.

"Комплекс Ропотамо"
е разположен в землищата на черноморските градове Созопол и Приморско, Бургаска област. Общата площ на защитената зона е 38 577.485 дка, от които 6.629 кв.км са морски пространства. В границите й се забранява разораването и залесяването на ливади, пасища и мери, премахването характеристики на ландшафта в земеделските земи, отводняване и пресушаване на мочурища и естествени водни обекти. Не се разрешава подмяната на крайречните гори с неместни видове, сечи, използването на неселективни средства за борба с вредителите, паленето на тръстика и крайречна растителност.
Защитените територии, попадащи в "Комплекс Ропотамо", запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване.
"Раяновци"
се простира в землищата на селата в няколко общини на Софийска област - Алдомировци (Сливница), Опицвет, Безден, Богьовци, Градец, Понор, Дреново и Бучин проход (Костинброд), Прекръсте, Летница, Големо Малово, Раяновци, Мало Малово, Василовци и Цръклевци (Драгоман), Каленовци, Букоровци, Мургаш, Върбница, Лопушня и Шума (Годеч). Общата площ на защитената зона е 131 858 дка. В границите й се забранява разораването и залесяването на ливади, пасища и мери, премахването характеристики на ландшафта в земеделските земи, отводняване и пресушаване на мочурища и естествени водни обекти. Не се разрешава подмяната на крайречните гори с неместни видове, сечи през периода на гнездене март - юли, използването на неселективни средства за борба с вредителите, паленето на тръстика и крайречна растителност. Забранява се и косенето на тръстика от март до септември.

Защитената местност "Понор"
също е в Софийска област. Простира се на площ 313 769 дка в землищата на общините Годеч (селата Бракьовци, Бърля, Гинци, Голеш, Губеш, Комщица, Равна, Ропот, Смолча, Станинци) и Своге (Брезе, Губислав, Бов, Церово, Добърчин, Добравица, Лакатник, Манастирище, Меча поляна, Заноге, Заселе и Зимевица). В границите на защитената местност се забранява разораването и залесяването на ливади, пасища и мери, сечи през периода на гнездене март - юли, използването на неселективни средства за борба с вредителите, премахването характеристики на ландшафта в земеделските земи. Не се разрешава подмяната на крайречните гори с неместни видове, отводняване и пресушаване на мочурища и естествени водни обекти. Забранява се извеждането на гола сеч на терени с наклони над 30 градуса, косенето на ливадите от периферията към центъра и с бързо подвижна техника.
Защитените местности, попадащи в "Понор", запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване.

"Златията"
е на територията на Врачанска и Монтанска област. Площта й е 434 987 дка в землищата на селата Бутан, Гложене, Крива бара, Хърлец и град Козлодуй (община Козлодуй),  Манастирище, Михайлово и Хайредин (община Хайредин), Софрониево (община Мизия), Бъзовец, Вълчедръм, Горни Цибър, Златия, Разград и Септемврийци (община Вълчедръм). В границите й се забранява разораването и залесяването на ливади, пасища и мери, сечи през периода на гнездене март - юли, използването на неселективни средства за борба с вредителите, премахването характеристики на ландшафта в земеделските земи. Не се разрешава подмяната на крайречните гори с неместни видове, отводняване и пресушаване на мочурища и естествени водни обекти. Забранява се косенето на тръстика от март до септември и паленето на крайречна растителност.

"Адата - Тунджа"
се простира в областите Сливен и Ямбол. Площта на защитената местност е 56 366 дка и обхваща землищата на Речица, Самуилово, Гергевец, Крушаре, Камен, Желю войвода, Глуфишево, Панаретовци и Мечкарево (община Сливен) и Завой, Кабиле, Дражево и Хаджидимитрово (община Тунджа). В границите й се забранява премахването характеристики на ландшафта в земеделските земи, разораването и залесяването на ливади, пасища и мери и сечи през периода на гнездене март - юли.

"Язовир Овчарица"
е разположена в землищата на селата Кунево, Овчи кладенец и Скалица (община Тунджа, област Ямбол), Бял кладенец и Радецки (община Нова Загора, област Сливен) и старозагорското село Търговище. Площта на защитената зона е 43 062 дка. В границите й се забранява премахването на характеристики на ландшафта в земеделските земи, разораването и залесяването на ливади, пасища и мери и сечи през периода на гнездене март - юли.

Защитената зона "Комплекс Стралджа"
е разположена в землищата на карнобатските села Венец, Деветинци и Церковски, както и на ямболските Лозенец, Атолово и град Стралджа. Площта на защитената местност е 28 729 дка и там се забранява изграждането на нови отводнителни канали и удълбаването на съществуващите, премахването на дървесна растителност по бреговете на водоемите, разораването и залесяването на пасища и ливади. Не се разрешава паленето на блатна растителност, косенето преди 10 юли и използването на неселективни средства за борба с вредителите.
В едномесечен срок заинтересуваните лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектозаповедите забрани и ограничения.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 4 | август - септември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg