Facebook YouTube
Регистрация

Инвеститор на мол ще извърши корекция на речно дере в София

Ще бъде проектирана и изградена нова улица

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 16.02.2008, Автор: Гергана ДИМИТРОВА
[43 прочитания]
"Данаос дивелопмънт" (част от гръцката "Данаос груп") ще извърши за своя сметка корекция на речно дере в местността Малинова долина, където дружеството предвижда да изгради мултифункционален търговски център и пътен надлез. Фирмата заявила пред Столичната община, че отделяйки част от своя имот за корекция на старото речно дере, ще я реализира за своя сметка от името на общината. Корекцията е съгласувана с Басейновата дирекция. Това стана ясно по време на заседание на комисията по бюджет и финанси към Столичния общински съвет, която одобри решението да бъде извършена замяна на части от имоти, както и да се извърши изменение на подробния устройствен план.
За своя проект за многофункционален център дружеството получи първи клас инвеститор от Българската агенция за инвестиции.
"Данаос дивелопмънт" е собственик на имот в местността Малинова долина - Бункера - трети етап, с обща площ около 277 968 кв.м, за по-голямата част от който има действащ подробен устройствен план.  
Характерно е, че за останалата част има проект, който е одобрен от общинския експертен съвет по устройство на територията, съгласно който към имотите на дружеството се придават и части от имоти - общинска собственост, а от частния имот се придава реална част към проектен урегулиран поземлен имот - общинска собственост.
Реалните части от общинските имоти - частна общинска собственост, са с площ 5336 кв.м и 2296 кв.м, или общо 7632 кв.м. По действащия регулационен план 2800 кв.м от имотите на дружеството са отредени за улица, която е публична общинска собственост. За нея от "Данаос дивелопмент" са декларирали, че ще я проектират и изградят за своя сметка. Според подробния устройствен план реалната част от общинския поземлен имот с площ 5336 кв.м попада в проектиран урегулиран поземлен имот.
Общинската част от имота представлява старо дере, за което се предвижда да се изгради ново корито - корекция на старото дере, с цел да се събират течащите повърхностни води. Този урегулиран поземлен имот трябва да стане публична общинска собственост след влизане в сила на проекта за подробен устройствен план.
За имотите е направена пазарна оценка от "Софинвест". Имотът с площ 5336 кв.м е оценен на 962 774 лева, а имотът с площ 2296 кв.м - на
413 227 лева. Общата пазарна цена на общинските части е в размер на
1 376 001 лева. Пазарната оценка на частния имот с площ 7277 кв.м е 779 374 лева. В полза на общината между имотите - предмет на замяна, се явява разлика 596 627 лева, която ще бъде платена от "Данаос дивелъпмънт". Гръцката компания планира да изгради търговски център с разгъната застроена площ около 110 хил. кв.м, 40 хил. кв.м офис сгради и жилища. Общата инвестиция е около 180 млн. евро.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 43 - 23/11/2015 г.
Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg