Facebook YouTube
Регистрация

Инвеститор на мол ще извърши корекция на речно дере в София

Ще бъде проектирана и изградена нова улица

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 16.02.2008, Автор: Гергана ДИМИТРОВА
[97 прочитания]
"Данаос дивелопмънт" (част от гръцката "Данаос груп") ще извърши за своя сметка корекция на речно дере в местността Малинова долина, където дружеството предвижда да изгради мултифункционален търговски център и пътен надлез. Фирмата заявила пред Столичната община, че отделяйки част от своя имот за корекция на старото речно дере, ще я реализира за своя сметка от името на общината. Корекцията е съгласувана с Басейновата дирекция. Това стана ясно по време на заседание на комисията по бюджет и финанси към Столичния общински съвет, която одобри решението да бъде извършена замяна на части от имоти, както и да се извърши изменение на подробния устройствен план.
За своя проект за многофункционален център дружеството получи първи клас инвеститор от Българската агенция за инвестиции.
"Данаос дивелопмънт" е собственик на имот в местността Малинова долина - Бункера - трети етап, с обща площ около 277 968 кв.м, за по-голямата част от който има действащ подробен устройствен план.  
Характерно е, че за останалата част има проект, който е одобрен от общинския експертен съвет по устройство на територията, съгласно който към имотите на дружеството се придават и части от имоти - общинска собственост, а от частния имот се придава реална част към проектен урегулиран поземлен имот - общинска собственост.
Реалните части от общинските имоти - частна общинска собственост, са с площ 5336 кв.м и 2296 кв.м, или общо 7632 кв.м. По действащия регулационен план 2800 кв.м от имотите на дружеството са отредени за улица, която е публична общинска собственост. За нея от "Данаос дивелопмент" са декларирали, че ще я проектират и изградят за своя сметка. Според подробния устройствен план реалната част от общинския поземлен имот с площ 5336 кв.м попада в проектиран урегулиран поземлен имот.
Общинската част от имота представлява старо дере, за което се предвижда да се изгради ново корито - корекция на старото дере, с цел да се събират течащите повърхностни води. Този урегулиран поземлен имот трябва да стане публична общинска собственост след влизане в сила на проекта за подробен устройствен план.
За имотите е направена пазарна оценка от "Софинвест". Имотът с площ 5336 кв.м е оценен на 962 774 лева, а имотът с площ 2296 кв.м - на
413 227 лева. Общата пазарна цена на общинските части е в размер на
1 376 001 лева. Пазарната оценка на частния имот с площ 7277 кв.м е 779 374 лева. В полза на общината между имотите - предмет на замяна, се явява разлика 596 627 лева, която ще бъде платена от "Данаос дивелъпмънт". Гръцката компания планира да изгради търговски център с разгъната застроена площ около 110 хил. кв.м, 40 хил. кв.м офис сгради и жилища. Общата инвестиция е около 180 млн. евро.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg