Facebook YouTube
Регистрация

Северната тангента ще е магистрала

Това се предлага с проекта за изменение на общия устройствен план на София

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 07.10.2007, Автор: Гергана ДИМИТРОВА
[1188 прочитания]
Промяна на трансевропейската магистрала в обхвата на Столичната община предвижда проекта за изменение на общия устройствен план на София. Той е внесен за разглеждане и одобрение в Столичния общински съвет, след като четири месеца работната група, назначена със заповед на кмета на София Бойко Борисов, решава за необходимите промени. Северната скоростна тангента е ново трасе от трансевропейската магистрала до "Ботевградско шосе". Тя е планирана с параметри на скоростна градска магистрала първи клас и ще бъде част от трасетата на коридори №4, 8 и 10. Чрез изграждането на северна скоростна тангента се осъществява допълнителна възможност за входно-изходна връзка от северозападна посока, а и обвързване с европейската магистрална мрежа. След сравняване на двете алтернативни трасета - северната скоростна тангента и софийския околовръстен път - северна дъга, се предлага в общия устройствен план да се отрази като трансевропейска магистрала северната скоростна тангента, а северната дъга на околовръстния път да остане градска магистрала. Поради важното си значение за северните територии и връзките запад - изток проектът за северна тангента ще се подготви така, че Столичната община да кандидатства за финансиране на изграждането й по еврофондовете, каза пред журналисти главният архитект на София арх. Петър Диков.
Трасето на тангентата започва от възела на околовръстния път на София с приетото трасе на трансевропейска магистрала, минава северно на застроените територии на града и се включва в "Ботевградско шосе" при пътния възел на Околовръстно шосе на изток. Общият габарит на северната тангента е 55 м, общата й дължина е 16 км, има две платна по 11.25 м, 3 м разделителна ивица и банкети от двете страни по 1.50 м.
Северната тангента прави връзка с няколко столични булеварда. От запад на изток трасето пресича предвиденото за западна тангента, като е проектирана връзка тип пълна детелина. След това при бул. "Рожен" се предвижда естакадно решение - булевардът остава на ниво терен, а тангентата минава на горно ниво. Възел полудетелина ще има при пътя за Требич. Следващият възел от тип пълна детелина е с бул."Илиенско шосе". При ул. "Христо Манов", която обслужва квартал  "Бенковски", също се предвижда разполагането й на долно ниво. При "Ботевградско шосе" и околовръстния път отново е предвидено кръстовище тип детелина. Тук при "Ботевградско шосе" са планирани и две допълнителни връзки с автомагистрала "Тракия", каза инж. Живка Зюмбюлева от общинското предприятие "Софпроект-ОГП", ръководител на проектантския колектив, разработващ скоростното трасе.
Изменението на общия устройствен план е възложено служебно на общинското предприятие "Софпроект-ОГП". С промените са направени предложения за някои по-полезни за града транспортни връзки и промени в трасета на главната улична мрежа, посочи арх. Диков. Те са свързани с необходимостта от подобряване на транспортно-комуникационната система.
Предвижда се промяна в трасето на западната тангента, с което ще се обслужи по-добре територията, и по този начин не се влиза в конфликт със зелените площи в Западния парк. Променят се някои трасета на южната дъга на околовръстния път, на бул. "Чепинско шосе", както и трасето на бул. "Рожен" от северната скоростна тангента до софийския околовръстен път.
Планира се нова връзка от бул. "Никола Вапцаров" по трасето на жп линията и ул. "Сребърна" вместо преминаване през Южния парк чрез пробив "Никола Вапцаров". Ще има транспортна връзка между кварталите "Овча купел" и "Люлин".
Бул. "Царица Йоанна" ще бъде продължен, като трасето преминава под околовръстния път и се свързва с направлението към Драгоман. Предвидени са северен и южен обход на квартал "Княжево".
По трасето на отпадналата жп линия от гара "Пионер" до квартал "Христо Ботев" се предлага артерия от III клас с обхват от бул. "Симеоновско шосе" до източната тангента.
По отношение на метрото също е направено предложение. Предвижда се продължаване на трасето от летище София към "Кремиковци". Това е разширение на далекоперспективния трети метродиаметър по бул. "Ботевградско шосе" в посока металургичния комбинат.
Предвиждат се промени и в трамвайния транспорт. Например ново трамвайно трасе се предлага от Духовната семинария по бул. "Симеоновско шосе", бул. "Никола Габровски" през Студентски град ("Акад. Стефан Младенов") до квартал "Малинова долина". Планирано е и продължение на прекъснатата трамвайна връзка от жилищен комплекс "Дървеница" по бул. "Климент Охридски", бул. "Проф. д-р Иван Странски" и включване на маршрута към "Малинова долина".
Изменението на общия устройствен план се извършва на основание Закона за устройство и застрояване на София (разпоредби на параграф 7). Столичният общински съвет ще гледа предложенията на своята най-вероятно последна сесия за мандата си или на извънредна. След отразяване на промените в плана и изготвяне на окончателен проект, което се предвижда да стане до края на годината, ще се проведат и необходимите съгласувателни процедури и обществени обсъждания. Досега са внесени за разглеждане в постоянните комисии по устройство на територията и жилищна политика и инженерна инфраструктура. По предложение на арх. Борислав Борисов от БСП, тъй като материята е сложна, е необходимо повече време и съветниците да излязат с писмени становища. Ако има такива, ще бъдат внесени тази седмица.БРОЙ 4 | август - септември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg