Facebook YouTube
Регистрация

Северната тангента ще е магистрала

Това се предлага с проекта за изменение на общия устройствен план на София

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 07.10.2007, Автор: Гергана ДИМИТРОВА
[794 прочитания]
Промяна на трансевропейската магистрала в обхвата на Столичната община предвижда проекта за изменение на общия устройствен план на София. Той е внесен за разглеждане и одобрение в Столичния общински съвет, след като четири месеца работната група, назначена със заповед на кмета на София Бойко Борисов, решава за необходимите промени. Северната скоростна тангента е ново трасе от трансевропейската магистрала до "Ботевградско шосе". Тя е планирана с параметри на скоростна градска магистрала първи клас и ще бъде част от трасетата на коридори №4, 8 и 10. Чрез изграждането на северна скоростна тангента се осъществява допълнителна възможност за входно-изходна връзка от северозападна посока, а и обвързване с европейската магистрална мрежа. След сравняване на двете алтернативни трасета - северната скоростна тангента и софийския околовръстен път - северна дъга, се предлага в общия устройствен план да се отрази като трансевропейска магистрала северната скоростна тангента, а северната дъга на околовръстния път да остане градска магистрала. Поради важното си значение за северните територии и връзките запад - изток проектът за северна тангента ще се подготви така, че Столичната община да кандидатства за финансиране на изграждането й по еврофондовете, каза пред журналисти главният архитект на София арх. Петър Диков.
Трасето на тангентата започва от възела на околовръстния път на София с приетото трасе на трансевропейска магистрала, минава северно на застроените територии на града и се включва в "Ботевградско шосе" при пътния възел на Околовръстно шосе на изток. Общият габарит на северната тангента е 55 м, общата й дължина е 16 км, има две платна по 11.25 м, 3 м разделителна ивица и банкети от двете страни по 1.50 м.
Северната тангента прави връзка с няколко столични булеварда. От запад на изток трасето пресича предвиденото за западна тангента, като е проектирана връзка тип пълна детелина. След това при бул. "Рожен" се предвижда естакадно решение - булевардът остава на ниво терен, а тангентата минава на горно ниво. Възел полудетелина ще има при пътя за Требич. Следващият възел от тип пълна детелина е с бул."Илиенско шосе". При ул. "Христо Манов", която обслужва квартал  "Бенковски", също се предвижда разполагането й на долно ниво. При "Ботевградско шосе" и околовръстния път отново е предвидено кръстовище тип детелина. Тук при "Ботевградско шосе" са планирани и две допълнителни връзки с автомагистрала "Тракия", каза инж. Живка Зюмбюлева от общинското предприятие "Софпроект-ОГП", ръководител на проектантския колектив, разработващ скоростното трасе.
Изменението на общия устройствен план е възложено служебно на общинското предприятие "Софпроект-ОГП". С промените са направени предложения за някои по-полезни за града транспортни връзки и промени в трасета на главната улична мрежа, посочи арх. Диков. Те са свързани с необходимостта от подобряване на транспортно-комуникационната система.
Предвижда се промяна в трасето на западната тангента, с което ще се обслужи по-добре територията, и по този начин не се влиза в конфликт със зелените площи в Западния парк. Променят се някои трасета на южната дъга на околовръстния път, на бул. "Чепинско шосе", както и трасето на бул. "Рожен" от северната скоростна тангента до софийския околовръстен път.
Планира се нова връзка от бул. "Никола Вапцаров" по трасето на жп линията и ул. "Сребърна" вместо преминаване през Южния парк чрез пробив "Никола Вапцаров". Ще има транспортна връзка между кварталите "Овча купел" и "Люлин".
Бул. "Царица Йоанна" ще бъде продължен, като трасето преминава под околовръстния път и се свързва с направлението към Драгоман. Предвидени са северен и южен обход на квартал "Княжево".
По трасето на отпадналата жп линия от гара "Пионер" до квартал "Христо Ботев" се предлага артерия от III клас с обхват от бул. "Симеоновско шосе" до източната тангента.
По отношение на метрото също е направено предложение. Предвижда се продължаване на трасето от летище София към "Кремиковци". Това е разширение на далекоперспективния трети метродиаметър по бул. "Ботевградско шосе" в посока металургичния комбинат.
Предвиждат се промени и в трамвайния транспорт. Например ново трамвайно трасе се предлага от Духовната семинария по бул. "Симеоновско шосе", бул. "Никола Габровски" през Студентски град ("Акад. Стефан Младенов") до квартал "Малинова долина". Планирано е и продължение на прекъснатата трамвайна връзка от жилищен комплекс "Дървеница" по бул. "Климент Охридски", бул. "Проф. д-р Иван Странски" и включване на маршрута към "Малинова долина".
Изменението на общия устройствен план се извършва на основание Закона за устройство и застрояване на София (разпоредби на параграф 7). Столичният общински съвет ще гледа предложенията на своята най-вероятно последна сесия за мандата си или на извънредна. След отразяване на промените в плана и изготвяне на окончателен проект, което се предвижда да стане до края на годината, ще се проведат и необходимите съгласувателни процедури и обществени обсъждания. Досега са внесени за разглеждане в постоянните комисии по устройство на територията и жилищна политика и инженерна инфраструктура. По предложение на арх. Борислав Борисов от БСП, тъй като материята е сложна, е необходимо повече време и съветниците да излязат с писмени становища. Ако има такива, ще бъдат внесени тази седмица.БРОЙ 4 | август - септември 2016 | в две тела

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg