Facebook YouTube
Регистрация

Пътища 1

Бенефициент Агенция "Пътна инфраструктура"

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 13.01.2014, Автор: Милена Василева
[804 прочитания]
Лот 4 на АМ &quot;Тракия&quot;<br />

Лот 4 на АМ "Тракия"

Фотограф: Строителство Градът

През 2013 г. бяха завършени магистрала "Тракия", за която вече има одобрен окончателен доклад, лот 1 на магистрала "Струма", частта от "Хемус" от Софийския околовръстен път до пътен възел "Яна".
През 2014 г. ще бъдат завършени магистрала "Марица", лот 4 на "Струма", обхода на Враца и Кърджали – Подкова.

Магистрала "Струма"
Лот 4 завършва през 2014, лот 2 - през 2015

От магистрала "Струма" се изпълняват лот 2 Дупница – Благоевград и лот 4 Сандански – Кулата.
Автомагистрала "Струма" е част от Трансевропейската транспортна мрежа по направление на Общоевропейски транспортен коридор ІV в отсечката от пътен възел "Даскалово" до ГКПП Кулата. Остават за изграждане 116 км от Дупница до ГКПП Кулата, като Агенция "Пътна инфраструктура" е бенефициент на европейските средства в лот 2 Дупница - Благоевград (37.48 км) и лот 4  (14.70 км)
Лот 2 Дупница – Благоевград  (37.48 км) + снимка
Строител: Консорциум "Струма – Лот 2" с главен контрактор "ГБС" - 358 722 000.00 лв. с ДДС
Строителен надзор: ДЗЗД "Обединение Струма-ПП" - 2 949 843 лв. с ДДС
Срок за изпълнение - 22 месеца.
Строително разрешение получиха 11 км от трасето на лот 2, започва проектиране за останалата част от лота. Строителството на отсечката Дупница – Благоевград завършва през март 2015 г.
Лот 4 Сандански - Кулата (14.70 км) + снимка
Строител: "Актор" - 67 176 000 лв. с ДДС
Строителен надзор: "Пътинвестинженеринг" АД - 356 419,20 лв. с ДДС
Старт на строителство – 5 април 2012 г.
Срок за изпълнение - 23 месеца
Лот 4 няма да бъде завършен до март 2014, както е по договор. Предстои подписване на договор за изпълнение на инженерните мрежи – отново с "Актор", изпълнител на основните строителни работи по лота. Подземната инфраструктура е причина за удължаване на времето за строителство с 90 дни. Така Сандански – Кулата ще влезе в експлоатация през юли 2014 г. Все още в зоната на "Струма" има незавършени отчуждения ( 3 дка, но на много собственици). В края на 2013 г. Министерският съвет одобри финансиране за 10 обекта на АПИ.

Магистрала "Марица"
Лот 2 няма да бъде открит през февруари 2014, новата по-късна дата за лот 1 е юни 2014
Общата стойност за строителството на АМ "Марица" лот 1 и лот 2 е 203 810 385 евро. От тях 80% или 163 048 308 евро са безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на ЕС чрез ОПТ. Автомагистрала "Марица" е разположена по протежение на Трансевропейската транспортна мрежа и ще свързва автомагистрала "Тракия" при възел Оризово с Капитан Андреево на българско-турската граница.
Лот 1 Оризово - Димитровград от км 5+000 до км 36+400 (31.4 км)
Строител: консорциум "Кооператива Муратория Чементисти – Чи Ем Чи, ди Равена" - 133 129 678,00 лв. без ДДС
Строителен надзор: обединение "Т7/СНИК", Пловдив - 565 000,00 лв. без ДДС
Начало на строителните работи: 20 октомври 2011 г.
Очаквано завършване на строителството: 2014 г.
Изпълнителите подготвят график за наваксване на забавянето на лот 1 Димитровград – Харманли на магистрала "Марица". Промени в сроковете на договора бяха направени неколкократно. Новата дата е фиксирана в края на юни 2014 г.
Лот 2 Димитровград - Харманли - от км 36+400 до км 70+620 (34.220 км)
Строител: Сдружение "Марица Хайуей - 122 137 000 лв. без ДДС
Строителен надзор: Консорциум "Рутекс - ЕТЕ", София - 666 000 лв. без ДДС
Начало на строителните работи: 26 юли 2011 г.
Очаквано завършване на строителството: 2014 г.
Лот 2 Харманли – Свиленград на "Марица" няма да бъде открит през февруари 2014 г. Инженерните мрежи отново са причина за забавяне на строителството на магистралата.

Път Е-85 (I-5) Кърджали – Подкова
През януари пускат в експлоатация първокласния път

Път Е-85 (I-5) Кърджали – Подкова от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+000 до км 2+368  е част от Трансевропейската транспортна мрежа – коридор №9, свързващ Финландия и Русия с Гърция през Румъния и България. От българската страна новият път, свързващ маршрута до Подкова, е завършен по програма ФАР ТГС. Пътят между Русе и Маказа е от първи клас и е част от път E-85 на територията на България. Той е един от четирите първокласни маршрута, прекосяващи България от север на юг, и е основната връзка по направлението "Север-юг". С реализацията на този проект ще бъде продължена изградената част от границата до Подкова и ще бъде модернизирано цялото направление от  Кърджали до границата с Гърция.
Проектът е разделен на два подобекта:
Подобект 1 - Включващ основен ремонт (рехабилитация) на обект: път І-5 Кърджали – разклон Джебел от км 342+639,41 до км 350+858,31, дължина 8. 219 км,  І клас път, проектна скорост - 80 км/ч и 50 км/ч, 6 по-големи пътни кръстовища, 6 големи съоръжения. Участъкът е завършен. Издаден е Акт 16. На 16.11.2012 г. е издадено разрешение за ползване от ДНСК.
Подобект 2 – Представлява ново строителство - ІІ-ри етап на път І-5 (Е 85) Разклона Джебел – Подкова от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка Фотиново от км 0+000 до км 2+368. Главната отводнителна артерия е р. Връбница с нейните леви притоци – реките Читак дере, Безименна и Голяма река. Пътят е І клас, проектната скорост е 80 км/ч за директното трасе и 60 км/ч за връзката за с. Фотиново. Дължина: 24,227 км директното трасе и 2,368 км връзката за с. Фотиново, габарит 10.50 м, 7 пътни кръстовища. При пътната връзка "Фотиново" или 2 пътни кръстовища, 8 големи съоръжения.
Строител: Дружество по ЗЗД "Кърджали - Подкова"  с водещ партньор "Интегрирани пътни системи" АД, София, и партньори "Пътстроинженеринг"АД,  Кърджали, "Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС" AД, Стара Загора, "Пътстрой" ООД, Стара Загора. Стойност на договор за СМР: 38 387 455 лв. с ДДС. Дата на издаване на разрешение за строеж: 26.08.2011 г. Срок за изпълнение: 25 месеца. Гаранционни срокове: за СМР без пътни съоръжения: 5 години, за пътни съоръжения: 10 години.
Строителен надзор: ДЗЗД "Инфраструктура - магистрални пътища". Стойност на договор: 226 800 лв. с ДДС
Авторски надзор: "Рутекс"ООД – София и "Виа план" ЕООД, София
Проектът се забави заради съоръжението на р. Върбица.

Обходен път на Враца
Обходът на Враца ще бъде завършен в средата на 2014 г.

Обходът на Враца е път I-1 (Е79) от км 0+000 до км 6+816.60. Обектът е част от общоевропейски транспортен коридор №ІV Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена – Братислава – Будапеща – Арад – Букурещ – Констанца/Крайова – София – Солун/Пловдив – Истанбул. Обходният път на Враца е отсечка от участъка Видин – Ботевград на първокласен път І-1/Е-79/ Видин - София - ГКПП Кулата.  Обща дължина: 6,817 км, двулентов път с габарит 10.5 м, проектна скорост: 90 км/час, пътен възел тип "Тромпет" с 1 подлез, 2 четириклонни кръстовища, 1 кръгово кръстовище, 1 жп прелез с автоматична бариера.
Строител: дружество по ЗЗД "Обход Враца" с водещ партньор  "Трейс Груп Холд" АД , София, и партньор "Пи Ес Ай" АД, Стара Загора. Стойност на договор за СМР: 14 600 989.45 лв. с ДДС. Дата на издаване на разрешение за строеж: 24.04.2013 г. Срок за изпълнение: 360 календарни дни. Гаранционни срокове: за СМР без пътни съоръжения - 5 години, за пътни съоръжения - 10 години.
Строителен надзор: "Трафик холдинг" ЕООД. Стойност на договора: 1 125 600,00 лв. с ДДС.
Обходът на Враца ще бъде завършен в средата на 2014 г.


Обходен път на Монтана 
Завършват байпаса на Монтана през февруари 2015 г.

Обходният път на Монтана  е път I-1 (Е79) от км 102+060 до км 114+512.20. Обектът е по маршрута на общоевропейския транспортен коридор №ІV и е отсечка от участъка Видин – Ботевград. По път Е-79 се осъществяват транспортните връзки между три европейски държави – Румъния, България и Гърция. С пускането в експлоатация на втория мост над р. Дунав при Видин – Калафат се увеличават транзитните потоци в Северозападна България, като направлението ще се използва по-интензивно като най-къс маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море, а също и като връзка на Европа с Азия. Обща дължина: 12.452 км, проектна скорост: 100 км/час (80 км/час), габарит Г 20 м.
Строител: Дружество по ЗЗД "Обход Монтана" с водещ партньор  "Трейс Груп Холд" АД, София,  и партньор "Пи Ес Ай" АД, Стара Загора. Стойност на договор за СМР: 46 572 618.11 лв. с ДДС. Дата на издаване на разрешение за строеж: 05.08.2013 г. Срок за изпълнение: 480 календарни дни. Гаранционни срокове: за СМР без пътни съоръжения - 5 години, за пътни съоръжения - 10 години.
Строителен надзор: Обединение "Ен Ар – Инфрам - 2". Стойност на договора: 1 512 000,00 лв. с ДДС.

Обход на Габрово
Околовръстният път на Габрово чака решението на ВАС за доклада за ОВОС

Обходът на Габрово – Фаза 1 - участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, обща дължина: 23.254 км, двулентов път с габарит 10.5 м, проектна скорост: 70-80 км/час, тунел с дължина 540 м от км 12+420 до км 12+960, 5 моста и виадукта, 4 пътни възела, 4 кръстовища.
Обходният път на Габрово е част от Трансевропейския транспортен коридор №ІХ Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока север–юг. Основните транспортни направления, които ще обслужва обектът, са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).
Фаза 1 от проекта се изпълнява през програмен период  2007 - 2013 и включва следните участъци:
- Етап І от км 0+000 до км 7+670, обща дължина - 7.670 км - рехабилитация. Първият етап започва от кръстовището, от което обходният път се отделя от път І-5 В. Търново – Габрово и завършва преди пътен възел "Поповци" на път II-44 Севлиево – Габрово.
- Етап ІІ от км 7+670 до км 10+940.74, обща дължина - 3,270 км – рехабилитация и реконструкция. Вторият етап е от пътен възел с път ІІ-44 Севлиево - Габрово до с. Чехлевци (пътно кръстовище с път ІІІ-4404). Трасето на участъка минава западно от кв. Войново и завършва в село Чехлевци.
- Етап ІІІ от км 10+940.74 до км 16+010, обща дължина - 5,069 км – ново строителство. Третият етап е от пътно кръстовище с път ІІІ-4404, с. Чехлевци до пътен възел "Дядо Дянко" на град Габрово (път III-5006).
- Етап ІV от км 16+010 до км 20+124.50, обща дължина - 4,115 км - ново строителство. Четвъртият етап е от пътен възел "Дядо Дянко" (път III-5006) на град Габрово до кв. "Радецки" (пътно кръстовище за етапна връзка до път I-5 – Шипченски проход).
Етапна връзка от км 0+000 (съвпадащ с км 20+124.50 от основното трасе) до км 3+130, обща дължина – 3.130 км – ново строителство. При км 20+124,50 източно от ВЕЦ "Малуша" се отделя вдясно етапна връзка, с дължина 3.130 км. Етапната връзка служи за връзка на обхода на Габрово с Шипченския проход (РП І-5) и ще се ползва като алтернативен маршрут при евентуално неотложно затваряне на тунела под връх Шипка.
Изпълнител: Консорциум "ПСВТ" с партньори "Хидрострой" АД,Варна, "Пътни строежи - Велико Търново" АД, гр. Велико Търново, "Пътинженерингстрой - Т" ЕАД, Търговище. Стойност на договора за СМР: 92 940 000 лв. с ДДС
Дата на издаване на разрешение за строеж за Първи етап от км 0+000 до км 7+670: 15.05.2013 г.
Срок за изпълнение: 540 календарни дни
Гаранционни срокове: за СМР без пътни съоръжения - 5 години,  за пътни съоръжения - 10 години.
Строителен надзор: ДЗЗД "Обединени консултанти" с партньори "Трансконсулт - БГ" ООД, София, "Трафик холдинг" ЕООД, Аксаково, "Рубикон Инженеринг" ООД, Варна. Стойност на договора: 1 096 032 лв. с ДДС
Околовръстният път на Габрово чака решението на Върховния административен съд по доклада за оценка на въздействието върху околната среда, за да се продължи работата по апликационната форма.

Калотина-София – лот 1, Западна дъга на СОП
Строителството върви по график

АМ "Калотина-София" – лот 1, Западна дъга на СОП, участък 1 – Път ІІ-18 СОП в участъка от км 59+400 до км 61+629 и от км 0+000 до км 0+780
Западната дъга на СОП се явява естествено продължение на АМ "Люлин" и чрез нейното изграждане ще се осигури необходимата устойчивост на реализирания с европейски средства проект. Изграден, обектът ще осъществява връзка от и към Сърбия с изграждащите се магистрали в България. Така ще се хомогенизира транзитният поток посока север-юг. Обща дължина: 3.009 км, директно трасе с три ленти в посока и два довеждащи пътя за достъп с общ габарит 46.0 м, проектна скорост: 100 км/час, пътен възел "Царица Йоанна" с естакада над бул. "Царица Йоанна", пътен възел при бул. "Сливница", мост над р. Какач по направление Калотина, мост над р. Какач при км 0+745.
Изпълнител: Дружество по ЗЗД "Трейс СОП". Стойност на договор за СМР: 47 820 000.00 лв. с ДДС. Дата на издаване на разрешение за строеж: 03.09.2012 г.
Срок за изпълнение: 22 месеца. Гаранционни срокове: за СМР без пътни съоръжения - 5 години, за пътни съоръжения - 10 години.
Строителен надзор: Дружество "Сдружение Пътконсулт 2000 - Три ес", стойност на договор: 1 171 800,00 лв. с ДДС.
Авторски надзор: ЕТ "Людмил Коларов – Канел". Стойност на договора: 96 000лв. с ДДС
Продължава строителството на първата част от Западната дъга на Софийския околовръстен път от магистрала "Люлин" до река Какач.

Калотина-София - лот 1, Западна дъга на СОП, участък 2
Чака се решението на ВАС
Участъкът е от р. Какач до Северната скоростна тангента. Чака се решението на ВАС за прекратяването на процедурата за втората част от Западната дъга на СОП от р. Какач до Северната скоростна тангента. Решението на институцията ще предопредели развитието на процедурата – или избор на изпълнител, или нов търг. Строителството и на тази част от околовръстното ще започне през 2014 г.

Калотина-София -
Северната скоростна тангента
Проектът напусна ОТ"Транспорт" и се присъедини към ОПРР
Северната скоростна тангента е с дължина 16. 5 км, от тях 7 км съоръжения , 3 пътни възела. След решението на Върховния административен съд до края на януари подписват договора за проектиране и строителство на дъгата. Европейската комисия вече е определила за допустима апликационната форма и се очаква в най-скоро време тя да бъде одобрена. Строителните работи ще започнат най-вероятно през април.

Калотина - София - участък Калотина - София
Калотина - Драгоман с финансиране по
Инструмента за свързаност на Европа
През февруари 2014 г. след посещение на Европейската комисия в България ще бъде обявен търг за София – Калотина. С финансиране от Инструмента за свързаност на Европа ще бъде построен участъкът Калотина – Драгоман, а за трасето до пътен възел "Храбърско" ще се търси финансиране. До ноември се очаква да бъде одобрена апликационната форма на София – Калотина.


Приоритети 2014 - 2020
Основен приоритет за 2014 - 2020 г. е изграждането на лот 3 на магистрала "Струма", но бенифициент на средствата по трасето е Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти".
Финансиране през 2014 - 2020 ще получи част от трасето София - Калотина - от Калотина до Драгоман (12 км), но средствата за него са по Инструмента за свързване на Европа и възлизат на около 40 млн. евро общо. Останалите 18 км до Храбърско ще разчитат на ОП"Транспорт и транспортна инфраструктура"
Очаква се финансиране за пътното трасето Видин - София, разделено на Видин - Монтана, Монтана - Враца и Враца - Мездра. През тозо програмен път изграждането на четирилентовото трасе започна с обходите на Монтана и Враца.
Приоритет остава и тунелът под Шипка.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg