Facebook YouTube
Регистрация

Завършен е концептуалният проект, част "Пътна", на лот 3 на "Струма"

Тунелната ще бъде предадена в НКСИП в началото на януари 2014 г.

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 18.11.2013, Автор: Милена ВАСИЛЕВА
[915 прочитания]
<strong>Началото</strong> на лот 3 е краят на приет идеен проект за лот 2 от 2012 г от Агенция &bdquo;Пътна инфраструктура&rdquo; при км 359. <br />
<strong>Краят </strong>на лот 3 е началото на лот 4, който се строи, или км 420+ 760.<br />
<strong>Лот 3 от АМ &rdquo;Струма&rdquo; </strong>предвижда изграждане на нова автомагистрала с габарит А29 с две платна за движение с приблизителна дължина &nbsp;от 61.8 км, разделена на три подучастъка:<br />
<strong>- Лот 3.1 Благоевград до Крупник</strong>, с дължина от 21 км, от км 359 до км 377+600 или 378+400 при п.в. &quot;Черниче&quot;, включително тунел с дължина от 2.1 км близо до Железница. <br />
<strong>- Лот 3.2 между&nbsp; п.в. &quot;Крупник&quot; и&nbsp;п.в. &quot;Кресна&quot;</strong>. Този участък с приблизителна дължина 15.2 км от км 379+600 или 378+400 при п.в. &quot;Черниче&quot; до км 396+510 (при п.в. &quot;Кресна&quot;), преминава през планински терен. Основната част от участъка е тунел в Кресненското дефиле с обща дължина около 15 км.<br />
- <strong>Лот 3.3 от Кресна до Сандански</strong>,  24.25 км, от км 396+510 (п.в. &quot;Кресна&quot;) до 420+760.22.<br />

Началото на лот 3 е краят на приет идеен проект за лот 2 от 2012 г от Агенция „Пътна инфраструктура” при км 359.
Краят на лот 3 е началото на лот 4, който се строи, или км 420+ 760.
Лот 3 от АМ ”Струма” предвижда изграждане на нова автомагистрала с габарит А29 с две платна за движение с приблизителна дължина  от 61.8 км, разделена на три подучастъка:
- Лот 3.1 Благоевград до Крупник, с дължина от 21 км, от км 359 до км 377+600 или 378+400 при п.в. "Черниче", включително тунел с дължина от 2.1 км близо до Железница.
- Лот 3.2 между  п.в. "Крупник" и п.в. "Кресна". Този участък с приблизителна дължина 15.2 км от км 379+600 или 378+400 при п.в. "Черниче" до км 396+510 (при п.в. "Кресна"), преминава през планински терен. Основната част от участъка е тунел в Кресненското дефиле с обща дължина около 15 км.
- Лот 3.3 от Кресна до Сандански, 24.25 км, от км 396+510 (п.в. "Кресна") до 420+760.22.

Фотограф: Строителство Градът

Консорцимът "Виаплан – Амберг" предаде на 28 октомври 2013 г. завършения концептуален проект на пътната част от лот 3 на магистрала "Струма" на възложителя Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти". Тунелната ще бъде готова и предадена на НКСИП на 6 януари 2014 г.
Останалите части от проекта са идеен и референтен. Идейният, пътна част, ще бъде предаден през март 2014 г., а тунелната част – септември 2014 г. Референтният проект пътна част е със срок юни 2014 г., а тунелната – декември 2014 г.
В работата по проекта участват стратегическият съветник "Свеко - Бурда", който консултира проектантите по техническата част, и екологичният съветник "Данго проект", който наблюдава всяка стъпка на проектантите  от гледна точка на опазване на околната среда. Авторите на проекта "стъпват" на решението за ОВОС от 2008 г. с измененията му от 2010-2011 г.


Трасето на лот 3 минава през тежък планински терен, пресича река Струма 6 пъти, 3 пъти премоства жп линията, 4 от съоръженията са с дължина около 240 м. По трасето има 35 малки и големи съоръжения. Представени са по два варианта за всеки от пътните възли  - "Железница", "Симитли", "Черниче", "Крупник", "Кресна", "Струмяни", "Сандански". Точният им брой и вариант ще бъдат избрани след обществени обсъждания в края на ноември – началото на декември 2013 г.
Тунелите по лот 3 са два. Големият минава на около 30 м дълбочина, съобразено с геологията. Неговата дължина е 15 км, влиза откъм Крупник преди навлизането на Кресненското дефиле и излиза западно, след Кресна. Малкият е 2.1 км, влиза след Благоевград и излиза при Железница. Тунелите не минават под Струма, но се промушват под дерета. При входа на малкия тунел "Железница" виадукт преминава над река, жп линия, съоръжение и път. Преди входа на големия тунел "Кресна" виадукт пресича реката и по-малък път, а при изхода – стъпва на остров в реката и след това я пресича.
Има напречни връзки между тунелите за пешеходци, а  при пожар - и напречни връзки за навлизане на коли между двата тунела.
Лот 3  е разположен в земетръсна зона. Това изисква специални препоръки за тунелната част, както и избор на метод на строителство – нов австрийски или с тунелопробивна машина.
Предвидени са 8 съвременни площадки за отдих през 15 и 20 км на по 20-25 дка, отделени от магистралата, където да се построят бензиностанции, места за хранене и др.
Обособени са места за два контролни центъра, които обслужват магистралата, като всеки е на площ 35-40 дка и там ще са разположени машините за зимно поддържане, линейки, пожарни, камери за наблюдение и др. Единият е между Крупник и Симитли, другият е при Кресна.
Има и резервни контролни центрове около порталите на тунелите – ако се прекъсне връзката с големите центрове, от малките да се премине към ръчно управление.
В зоната около лот 3 има много концесии за инертни материали, най-голяма от които е тази при Бистрица.

Защитените зони
Трасето на лот 3 е разположено в чувствителен от екологична гледна точка район. През по-голямата си дължина то се намира в близост до поречието на река Струма и в ивицата, включваща съществуващия път Е79 и жп линията София – Кулата.
Трасето преминава през няколко защитени зони по "Натура 2000", както и през няколко свързващи ги биологични коридора:
- защитена зона "Орановски пролом – Лешко", разположена в лот 3.1.
- защитена зона "Кресна – Илинденци", разположена в лотове 3.2 и 3.3.
- трасето минава близо до защитена зона "Огражден – Малешево", разположена в лот 3.3.
- местообитание на птици "Кресна", посочено като "Кресненско дефиле" в английската версия на съответния стандартен формуляр с данни, разположено в лотове 3.2 и 3.3.
- местообитание на птици "Рупите", разположено в лот 3.3.
Площадки за отдих и контролни центрове
Площадките за отдих са между 15 и 20 км, като средната им площ е около 20-25 дка на площадка.
При км 376+700 са площадки 1 и 2, при км 397+500 – площадки 3 и 4, при км 403+500 – местата за отдих 5 и 6, и при км 420+400 – площадки 7 и 8.
Центровете за управление са система от всички дейности, обслужващи магистралите и тунелите. Центровете за управление управляват магистралата и съоръженията към нея като тунели, мостове, водостоци и др. Те са разположени на средни разстояния между 30-50 км и със средна площ около 35 дка. За конкретния обект са определени два центъра за управление: при км 370+500 – между тунелите "Железница" и "Кресна"; при км 394+800 или 396+100 след тунел "Кресна".
Центровете за управление при наличие на тунели съдържат:
-         Основен контролен център изнесен извън тунелите и в близост до пътен възел.
-         Два дублиращи аварийни контролни центрове до порталите на тунелите при евентуално прекъсване на връзката до основния контролен център.
-         Сграда с необходимия софтуер и персонал от екипи за наблюдение и обслужване на магистралата и тунелите към нея.
-         Покрити помещения за техниката за зимно поддържане.
-         Покрити помещения за техниката за лятно, пролетно и есенно поддържане.
-         Силози за материалите за зимно поддържане.
-         Лаборатория за изпитване на пътните принадлежности, необходими при експлоатацията.
-         Помещения за приготвяне на пътните принадлежности, които са повредени, нарушени, изчезнали  по време на експлоатацията на магистралата.
-         Сграда с необходимия персонал от екипи на полицията, пожарната и медицинската служба, която обслужва магистралата и тунелите.
-         Покрити помещения за техниката на пожарната, включително и специализирана пожарна кола за гасене на пожари в тунели.
-         Покрити помещения за техниката на полицията и медицинската служба.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg