Facebook YouTube
Регистрация

Два от осем участника останаха в търга за надзор на водния проект на Пловдив

Обявиха открита процедура и за техническа помощ на звеното за изпълнение на проекта

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 21.01.2013, Автор: Светла Добрева
[382 прочитания]
На 14 януари в община Пловдив бяха отворени ценовите оферти на участниците в откритата процедура за поръчка за консултантска услуга за оценка на съответствието и строителен надзор по интегрирания воден проект по програма "Околна среда" с общ бюджет 145 млн. лв.

От осем фирми и обединения шест не бяха допуснати да продължат
заради пропуски в технико-икономическата документация. С максимален брой точки на техническото предложение е класирано обединение "Гражданско дружество ЕР контрол" с партньори "Контрол-инвест" ЕООД и "Рутекс" ООД, след него – "БТ инженеринг" ЕООД. И двата участника кандидатстват и по двете позиции: "Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Пловдив, етап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. "Дунав" - "Брезовско шосе" (Лот 1) и "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив – инженеринг" (Лот 2).

При максимална прогнозна стойност за лот 1 от 2 050 000 лв. без ДДС обединението "ЕР контрол" предлага цена от 1 951210 лв., а "БТ инженеринг" – 1 609100 лв. За лот 2 при лимитна сума от 2700 000 лв. "ЕР контрол" дава 1 609 100 лв., а "БТ инженеринг" - 1 789 400 лв. Очаква се до края на седмицата да приключи комплексното оценяване на двата претендента, като с тежест 80 е качеството на техническото задание с изискванията на възложителя, а финансовото предложение е с тежест 20.
Недопуснатите кандидати до отваряне на ценовите оферти са: "Пловдивинвест" АД, "Техностройконтрол" ООД, обединение "Свекострой", обединение "Хидропроект", "КИГ – НИРАС" и обединение между фирмите "Трансконсулт БГ" ООД, "Екоинженеринг" ЕООД, "Мот Макдоналд".

На 11 януари стартира поръчка "Техническа помощ за звеното за изпълнение на проекта (ЗИП) с прогнозна стойност 1 427 596.84 лв. Изпълнителят ще оказва експертна подкрепа на екипа на община Пловдив и ВиК при управлението на интегрирания проект за водите. Срокът за получаване на документация е 11 февруари, до 21 февруари се подават оферти.
По интегрирания воден проект на Пловдив

все още не са подписани четирите договора за строителство
по ФИДИК заради обжалване на поръчките пред ВАС. До края на януари се очаква да излезе определението на съда по лот 1 "Реконструкция на ВиК мрежа – Първи етап" – позиции 1 и 2, където съответно спечелилите изпълнители са: "Понс-Дж Пи аква проджект" с цена от 15 895 198,32 лв. и обединение "Станилов-трейс" с цена от 4 977 377,69 лв. За позиция 3 няма обжалване – изпълнител е консорциум "Воден цикъл Пловдив" с цена 5 919 695,20 лв.
Девет консорциума проявиха интерес към реконструкция на ГПСОВ на Пловдив с прогнозна стойност 53.5 млн. лв. по договорните условия на FIDIC (Жълта книга). В нея се включва извършване на допълнителни хидроложки проучвания, работно проектиране, строителство, пускане в експлоатация, обучение на персонала и отговорност в гаранционния период на обекта. Тъй като не цената, а предложените технико-икономически решения за енергоемкост и пр. на съоръжения бяха водещ критерий в оценката на офертите, се стигна до обжалване на решението на комисията за класиране на участниците. С най-висок общ точков актив беше класиран Консорциум "КАС Пловдив" с участници "Сиенит" ООД – Пловдив, CFE – Белгия, "Акваплюс НВ" – Белгия.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg