Facebook YouTube
Регистрация

Одобряват проект за част от западната дъга на околовръстното в София

Над р. Какач се предвижда изграждане на мост 36 м дължина

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 14.09.2009, Автор: Гергана ДИМИТРОВА
[96 прочитания]
При пътния възел с бул. „Сливница” нивелетата на булеварда е съобразена със съществуващото положение, директното трасе на околовръстното също преминава в естакада

При пътния възел с бул. „Сливница” нивелетата на булеварда е съобразена със съществуващото положение, директното трасе на околовръстното също преминава в естакада
Фотограф: СГ

Завършен е техническият проект за разширение на участък от западната дъга на софийски околовръстен път от пътния възел с автомагистрала "Люлин" до моста над река Какач. До две седмици ще приключат съгласувателните процедури с експлотационните дружества. Столичният общински съвет прие и проекта за подробен устройствен план – план за изменение на плана за улична регулация на посочения участък на 10 септември, с което могат да започнат и отчуждителните процедури. Разработката дело на колектив с ръководител инж. Людмил Коларов ще бъде внесена в Национална агенция "Пътна инфраструктура". Очаква се след разглеждане на експертен съвет в агенцията да може да стартира процедура за избор на изпълнител.

Проектът е много важен за извеждане на движението от и към автомагистрала "Люлин" и за изграждането на инженерни съоръжения, посочи главният архитект на София Петър Диков.
Софийският околовръстен път в този участък осъществява връзка между автомагистрала "Люлин" и пътя за Калотина. Трасето попада в урбанизирана територия и за него се спазват нормативните изисквания за първостепенна улична мрежа в населени места. Съгласно класификацията на уличната мрежа е от първи функционален клас градска магистрала с непрекъснат режим на движение. Поради тези характеристики на околовръстното в проекта са търсени технически параметри, които отговарят на републиканската пътна мрежа при отчитане на специфичните изисквания на урбанизираната територия.

Тази особеност на околовръстното шосе в София обуслови известни трудности по отношение осигуряването на трасета за инженерната инфрастурктура при изготвяне на проекта, тъй като изискванията за проектиране на път в извънградска територия не съвпадат с тези за път в урбанизирана среда, посочи инж. Даниела Коларова от проектантския екип.  Проектното решението осигурява трасета за инженерната инфраструктура в локалните платна към директното трасе, посочиха проектантите. Напреченият профил на директното трасе е две по 0.5 м платна за движение с 3 м материализирана разделителна ивица между тях. За осигуряване на условия за обслужване на прилежащите терени е прието развитие на локални платна с ширина на платното за движение 6 м, 3 м материализирани разделителни ивици между платната за директно движение и локалните платна и 2 м едностранни тротоари, каза инж. Людмил Коларов. Транспортният достъп до прилежащите терени се осъществява на вливане и отливане от локалните платна. Основните възможности за връзка с града се осъществяват чрез пътните възли с бул. "Царица Йоанна" и бул."Сливница".

Бул."Царица Йоанна" според общия устройствен план на столицата осигурява директна връзка от центъра към Банкя и път І-8 София – Калотина. На ниво терен се развива разтеглено кръгово кръстовище, а директното трасе на околовръстното минава над булеварда в естакада. Радиусите на бордюрните криви на кръговото кръстовище от вътрешната страна на кръга са 30 и 90 м.

При пътния възел с бул. "Сливница" нивелетите на локалните платна са съобразени със съществуващото положение на булеварда с цел запазване на изградените съоръжения на инженерната инфраструктура в този участък. Директното трасе на околовръстното също преминава в естакада. Обслужването на прилежащите територии се осъществява чрез локални платна и светофарно регулирано кръстовище на ниво терен, което е съобразено със съществуващия габарит на булеварда.  То ще функционира като етапно решение до изграждане на булеварда в пълен профил съгласно действащия регулационен план, посочи още инж. Людмил Коларов. Над р. Какач проектът предвижда изграждане на ново мостово съоръжение. Мостът е с дължина 36 м с два отвора по 18 м и е съобразен с проекта за корекцията на реката в този участък.
След мостовото съоръжения в участък с дължина около 150 м се осъществява привръзка на проектното решение в план и профил към съществуващото положение на околовръстното шосе.

Планът за изменение на улична регулация засяга кв. "Филиповци", жк "Люлин – разширение запад", както и територии прилежащи на пътен възел столичен околовръстен път – бул."Сливница" и зона "Модерно предградие". Възлагането на плана е одобрено и съгласувано с решение на Направление "Архитектура и градоустройство" и е направено след искане на "СМА Индустриал" ЕООД, което инвестира изготвянето на техническия проект за участъка. Дружеството е собственик на терен с площ около 300 дка от двете страни на пътен възел бул."Царица Йоанна" и околовръстен път и възнамерява да инвестира в комплекс от сгради, включващи търговско-развлекателни, офисни, жилищни и хотел.
 

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 43 - 23/11/2015 г.
Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg