Facebook YouTube
Регистрация

Одобряват проект за част от западната дъга на околовръстното в София

Над р. Какач се предвижда изграждане на мост 36 м дължина

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 14.09.2009, Автор: Гергана ДИМИТРОВА
[201 прочитания]
При пътния възел с бул. „Сливница” нивелетата на булеварда е съобразена със съществуващото положение, директното трасе на околовръстното също преминава в естакада

При пътния възел с бул. „Сливница” нивелетата на булеварда е съобразена със съществуващото положение, директното трасе на околовръстното също преминава в естакада
Фотограф: СГ

Завършен е техническият проект за разширение на участък от западната дъга на софийски околовръстен път от пътния възел с автомагистрала "Люлин" до моста над река Какач. До две седмици ще приключат съгласувателните процедури с експлотационните дружества. Столичният общински съвет прие и проекта за подробен устройствен план – план за изменение на плана за улична регулация на посочения участък на 10 септември, с което могат да започнат и отчуждителните процедури. Разработката дело на колектив с ръководител инж. Людмил Коларов ще бъде внесена в Национална агенция "Пътна инфраструктура". Очаква се след разглеждане на експертен съвет в агенцията да може да стартира процедура за избор на изпълнител.

Проектът е много важен за извеждане на движението от и към автомагистрала "Люлин" и за изграждането на инженерни съоръжения, посочи главният архитект на София Петър Диков.
Софийският околовръстен път в този участък осъществява връзка между автомагистрала "Люлин" и пътя за Калотина. Трасето попада в урбанизирана територия и за него се спазват нормативните изисквания за първостепенна улична мрежа в населени места. Съгласно класификацията на уличната мрежа е от първи функционален клас градска магистрала с непрекъснат режим на движение. Поради тези характеристики на околовръстното в проекта са търсени технически параметри, които отговарят на републиканската пътна мрежа при отчитане на специфичните изисквания на урбанизираната територия.

Тази особеност на околовръстното шосе в София обуслови известни трудности по отношение осигуряването на трасета за инженерната инфрастурктура при изготвяне на проекта, тъй като изискванията за проектиране на път в извънградска територия не съвпадат с тези за път в урбанизирана среда, посочи инж. Даниела Коларова от проектантския екип.  Проектното решението осигурява трасета за инженерната инфраструктура в локалните платна към директното трасе, посочиха проектантите. Напреченият профил на директното трасе е две по 0.5 м платна за движение с 3 м материализирана разделителна ивица между тях. За осигуряване на условия за обслужване на прилежащите терени е прието развитие на локални платна с ширина на платното за движение 6 м, 3 м материализирани разделителни ивици между платната за директно движение и локалните платна и 2 м едностранни тротоари, каза инж. Людмил Коларов. Транспортният достъп до прилежащите терени се осъществява на вливане и отливане от локалните платна. Основните възможности за връзка с града се осъществяват чрез пътните възли с бул. "Царица Йоанна" и бул."Сливница".

Бул."Царица Йоанна" според общия устройствен план на столицата осигурява директна връзка от центъра към Банкя и път І-8 София – Калотина. На ниво терен се развива разтеглено кръгово кръстовище, а директното трасе на околовръстното минава над булеварда в естакада. Радиусите на бордюрните криви на кръговото кръстовище от вътрешната страна на кръга са 30 и 90 м.

При пътния възел с бул. "Сливница" нивелетите на локалните платна са съобразени със съществуващото положение на булеварда с цел запазване на изградените съоръжения на инженерната инфраструктура в този участък. Директното трасе на околовръстното също преминава в естакада. Обслужването на прилежащите територии се осъществява чрез локални платна и светофарно регулирано кръстовище на ниво терен, което е съобразено със съществуващия габарит на булеварда.  То ще функционира като етапно решение до изграждане на булеварда в пълен профил съгласно действащия регулационен план, посочи още инж. Людмил Коларов. Над р. Какач проектът предвижда изграждане на ново мостово съоръжение. Мостът е с дължина 36 м с два отвора по 18 м и е съобразен с проекта за корекцията на реката в този участък.
След мостовото съоръжения в участък с дължина около 150 м се осъществява привръзка на проектното решение в план и профил към съществуващото положение на околовръстното шосе.

Планът за изменение на улична регулация засяга кв. "Филиповци", жк "Люлин – разширение запад", както и територии прилежащи на пътен възел столичен околовръстен път – бул."Сливница" и зона "Модерно предградие". Възлагането на плана е одобрено и съгласувано с решение на Направление "Архитектура и градоустройство" и е направено след искане на "СМА Индустриал" ЕООД, което инвестира изготвянето на техническия проект за участъка. Дружеството е собственик на терен с площ около 300 дка от двете страни на пътен възел бул."Царица Йоанна" и околовръстен път и възнамерява да инвестира в комплекс от сгради, включващи търговско-развлекателни, офисни, жилищни и хотел.
 

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg