Facebook YouTube
Регистрация

ИПГВР конкурси

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 03.09.2012, Автор: СГ
[151 прочитания]
Бургас
Изпълнител е обединение "Устойчиво развитие за Бургас", в което влизат "Иво Петров Архитекти" ООД, "Ню Ай" АД и "Мапекс" АД. На 24 август се проведе обществено обсъждане на целевия и проблемен анализ на територията. Предстои обществено обсъждане на втори и трети етап от проекта.

Благоевград
ДЗЗД "Консорциум - ИПГВР - Благоевград" с ръководител инж. Захари Донев стартира през юли изготвянето на Интегрирания план на Благоевград. Стойността на договора е 217 000 лв. без ДДС.

Варна
Консорциум "Интегриран план за Варна 2020" изпълнява проекта по договор за 680 000 лв. без ДДС. На 3 септември от 15 ч. ще се проведе обществено обсъждане, на което ще се предложи и дискутира визията за развитие на града до 2020 г., както и идентифицираните от изпълнителя зони за въздействие.

Видин
На 24 август се проведе второто обществено обсъждане по проекта за изготвяне на ИПГВР на Видин, в рамките на което бяха направени предложения за избор на трите зони на въздействие. Изпълнител е "Център за интегрирано развитие на Видин", включващ фирмите "Арх. Бюро - АМГ" ЕООД, "ПБ Интексарх" ЕООД, "Геокад-93" ЕООД, "Региоплан" ЕООД, "Риджън Инвест" ЕООД. Договорът за изпълнение е от месец юли. Междинният доклад е от 27 август.

Габрово
Гражданско сдружение по ЗЗД "Градска визия", включващо фирмите "Геоконсулт" ООД, "ЛегаПлан Кънсълтинг Груп" ООД и "МайкроСтат аналитикс" ООД, работи по изготвянето на ИПГВР на Габрово. Договорът за изпълнение, чиято стойност е 289 730 лв. без ДДС при първоначална прогнозна 313 540 лв. без ДДС, е от месец април, а решението за възлагане - от 28 февруари т.г.

Добрич
Изпълнител е консорциум "Добрич 2020" с ръководител арх. Белин Моллов по договор на стойност 175 555 лв. Първото обществено обсъждане на визията, стратегическите цели и зоните за въздействие се проведе на 18 юли 2012 г.

Кърджали
Изпълнител - испанско-българският консорциум "Арнайз и Партньори - Кърджали" по договор за 185 200 лв. В началото на август на обществен форум ръководителят на екипа Мигел Анхел подробно очерта районите с концентрация на проблемите и възможностите за преодоляване им. Според урбаниста визията на Кърджали за следващите години е градът да се развие като производствен, интегриращ и туристически център. Това включва насърчаване създаването на нови модерни индустрии, изграждане на пречиствателна станция, подходяща пътна инфраструктура и комуникации, заетост и икономическа активност на всички общности.

Карлово
Обединение "Визия 2020" с ръководител д-р Стелиян Димитров разработва Интегрирания план на Карлово на стойност 272 000 лв. На 04.09.2012 г. от 17:30 часа в сградата на общината ще се проведе публично обсъждане на трите избрани от експертния екип зони за въздействие с техните характеристики и разположение в рамките на града.

Казанлък
Изпълнител на ИПГВР на Казанлък, избран след проведена  открита обществена поръчка по ЗОП,   е ДЗЗД "Тонзос консулт" с председател на обединението арх. Ваня  Фурнаджиева.

Ловеч
Изпълнител на ИПГВР на Ловеч е обединение "Ловеч - 2012 АС" – София. Договорът, който бе парафиран през месец май, е за близо 400 хиляди лева. Паралелно се работи по изготвяне на  екологични оценки и оценки на съвместимостта на интегрирания план с подробния устройствен план на Ловеч. Изпълнението е поверено на фирма "Поввик" АД – София. Стойността на договора е 39 хил. лева.

Пазарджик
Обединение "Устойчиво развитие за Пазарджик" ще разработва ИПГВР - Пазарджик. В него участват консултантската компания "Ню Ай" АД и проектантското бюро "Иво Петров - Архитекти" ООД. Договорът за 285 хил. лв. бе подписан на 14 август.
На 14 септември от 11.00 часа в пленарната зала ще се проведе публично обсъждане по първите 4 етапа от разработването на ИПГВР. Ще бъдат представени резултатите от изработения целеви и проблемен анализ, проекта на визия за развитие на града до 2020 г. и предложение за зони за въздействие.

Плевен
Шестима са участниците в повторната процедура за изготвяне на ИПГВР - Плевен, стана ясно при отваряне на офертите в края на изминалата седмица. Първият участник е ДЗЗД "Градска визия за Плевен" и обединява фирмите "Геоконсулт" ООД, "Лега план" и Майкростат аналитик" ООД. ДЗЗД "План Плевен 2020"  включва фирмите "Географика" ООД, "Интел Ъдвайзърс" ЕООД, "Сто арх" ЕООД и "ВАГ" ООД. Третият участник е обединение "Стратегма ППМ", включващо "Агенция Стратегма" ООД и "Проджект планинг енд мениджмънт" ООД. Следващият участник, консорциум "Таун план", включва фирмите "Национална агенция за териториално устройство" ООД и "Геоарх" ООД. В две от обединенията -  ДЗЗД "Устойчиво развитие за Плевен"и ДЗЗД "Плевен 2020", участват плевенски фирми. Първото включва плевенската "Иво Петров – архитекти" ООД и "Ню Ай" АД – София. Втората обединява ЕТ "Форум – Александров – Александър Александров", "Форум Александрови" ООД, плевенската "Проконсулт" ООД и "Геоцентър", ООД. Очаква се деветчленната комисия, председателствана от зам.–кмета на Плевен инж. Антон Босилков, да излезе с решение на 21 септември.

Силистра
Договорът е със ЗЗД "Устойчива развитие за Силистра", включващо фирмите "Иво Петров Архитекти" ООД, "Ню Ай" АД и "Мапекс" АД, на стойност 208 184 лв. На проведените обществени обсъждания на 20 и 21 август са определени и трите зони за въздействие на ИГВР на града - зона с преобладаващ социален характер (с обхват комплекси "Север", "Изток", "Южни"), зона с потенциал за икономическо развитие (Промишлена зона-запад) и зона на публични функции с висока обществена значимост (Център, парк Дунавска градина, Пристанищен район).

Търговище
Изпълнител е ДЗЗД "Търговище 2020", ръководител на екипа - н.с. ик. Стойко Дошеков по договор за 242 800 лв. На 29 август се проведе обществено обсъждане на оценката и зоните за въздействие на ИПГВР.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg