Facebook YouTube
Регистрация

ИПГВР конкурси

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 03.09.2012, Автор: СГ
[201 прочитания]
Бургас
Изпълнител е обединение "Устойчиво развитие за Бургас", в което влизат "Иво Петров Архитекти" ООД, "Ню Ай" АД и "Мапекс" АД. На 24 август се проведе обществено обсъждане на целевия и проблемен анализ на територията. Предстои обществено обсъждане на втори и трети етап от проекта.

Благоевград
ДЗЗД "Консорциум - ИПГВР - Благоевград" с ръководител инж. Захари Донев стартира през юли изготвянето на Интегрирания план на Благоевград. Стойността на договора е 217 000 лв. без ДДС.

Варна
Консорциум "Интегриран план за Варна 2020" изпълнява проекта по договор за 680 000 лв. без ДДС. На 3 септември от 15 ч. ще се проведе обществено обсъждане, на което ще се предложи и дискутира визията за развитие на града до 2020 г., както и идентифицираните от изпълнителя зони за въздействие.

Видин
На 24 август се проведе второто обществено обсъждане по проекта за изготвяне на ИПГВР на Видин, в рамките на което бяха направени предложения за избор на трите зони на въздействие. Изпълнител е "Център за интегрирано развитие на Видин", включващ фирмите "Арх. Бюро - АМГ" ЕООД, "ПБ Интексарх" ЕООД, "Геокад-93" ЕООД, "Региоплан" ЕООД, "Риджън Инвест" ЕООД. Договорът за изпълнение е от месец юли. Междинният доклад е от 27 август.

Габрово
Гражданско сдружение по ЗЗД "Градска визия", включващо фирмите "Геоконсулт" ООД, "ЛегаПлан Кънсълтинг Груп" ООД и "МайкроСтат аналитикс" ООД, работи по изготвянето на ИПГВР на Габрово. Договорът за изпълнение, чиято стойност е 289 730 лв. без ДДС при първоначална прогнозна 313 540 лв. без ДДС, е от месец април, а решението за възлагане - от 28 февруари т.г.

Добрич
Изпълнител е консорциум "Добрич 2020" с ръководител арх. Белин Моллов по договор на стойност 175 555 лв. Първото обществено обсъждане на визията, стратегическите цели и зоните за въздействие се проведе на 18 юли 2012 г.

Кърджали
Изпълнител - испанско-българският консорциум "Арнайз и Партньори - Кърджали" по договор за 185 200 лв. В началото на август на обществен форум ръководителят на екипа Мигел Анхел подробно очерта районите с концентрация на проблемите и възможностите за преодоляване им. Според урбаниста визията на Кърджали за следващите години е градът да се развие като производствен, интегриращ и туристически център. Това включва насърчаване създаването на нови модерни индустрии, изграждане на пречиствателна станция, подходяща пътна инфраструктура и комуникации, заетост и икономическа активност на всички общности.

Карлово
Обединение "Визия 2020" с ръководител д-р Стелиян Димитров разработва Интегрирания план на Карлово на стойност 272 000 лв. На 04.09.2012 г. от 17:30 часа в сградата на общината ще се проведе публично обсъждане на трите избрани от експертния екип зони за въздействие с техните характеристики и разположение в рамките на града.

Казанлък
Изпълнител на ИПГВР на Казанлък, избран след проведена  открита обществена поръчка по ЗОП,   е ДЗЗД "Тонзос консулт" с председател на обединението арх. Ваня  Фурнаджиева.

Ловеч
Изпълнител на ИПГВР на Ловеч е обединение "Ловеч - 2012 АС" – София. Договорът, който бе парафиран през месец май, е за близо 400 хиляди лева. Паралелно се работи по изготвяне на  екологични оценки и оценки на съвместимостта на интегрирания план с подробния устройствен план на Ловеч. Изпълнението е поверено на фирма "Поввик" АД – София. Стойността на договора е 39 хил. лева.

Пазарджик
Обединение "Устойчиво развитие за Пазарджик" ще разработва ИПГВР - Пазарджик. В него участват консултантската компания "Ню Ай" АД и проектантското бюро "Иво Петров - Архитекти" ООД. Договорът за 285 хил. лв. бе подписан на 14 август.
На 14 септември от 11.00 часа в пленарната зала ще се проведе публично обсъждане по първите 4 етапа от разработването на ИПГВР. Ще бъдат представени резултатите от изработения целеви и проблемен анализ, проекта на визия за развитие на града до 2020 г. и предложение за зони за въздействие.

Плевен
Шестима са участниците в повторната процедура за изготвяне на ИПГВР - Плевен, стана ясно при отваряне на офертите в края на изминалата седмица. Първият участник е ДЗЗД "Градска визия за Плевен" и обединява фирмите "Геоконсулт" ООД, "Лега план" и Майкростат аналитик" ООД. ДЗЗД "План Плевен 2020"  включва фирмите "Географика" ООД, "Интел Ъдвайзърс" ЕООД, "Сто арх" ЕООД и "ВАГ" ООД. Третият участник е обединение "Стратегма ППМ", включващо "Агенция Стратегма" ООД и "Проджект планинг енд мениджмънт" ООД. Следващият участник, консорциум "Таун план", включва фирмите "Национална агенция за териториално устройство" ООД и "Геоарх" ООД. В две от обединенията -  ДЗЗД "Устойчиво развитие за Плевен"и ДЗЗД "Плевен 2020", участват плевенски фирми. Първото включва плевенската "Иво Петров – архитекти" ООД и "Ню Ай" АД – София. Втората обединява ЕТ "Форум – Александров – Александър Александров", "Форум Александрови" ООД, плевенската "Проконсулт" ООД и "Геоцентър", ООД. Очаква се деветчленната комисия, председателствана от зам.–кмета на Плевен инж. Антон Босилков, да излезе с решение на 21 септември.

Силистра
Договорът е със ЗЗД "Устойчива развитие за Силистра", включващо фирмите "Иво Петров Архитекти" ООД, "Ню Ай" АД и "Мапекс" АД, на стойност 208 184 лв. На проведените обществени обсъждания на 20 и 21 август са определени и трите зони за въздействие на ИГВР на града - зона с преобладаващ социален характер (с обхват комплекси "Север", "Изток", "Южни"), зона с потенциал за икономическо развитие (Промишлена зона-запад) и зона на публични функции с висока обществена значимост (Център, парк Дунавска градина, Пристанищен район).

Търговище
Изпълнител е ДЗЗД "Търговище 2020", ръководител на екипа - н.с. ик. Стойко Дошеков по договор за 242 800 лв. На 29 август се проведе обществено обсъждане на оценката и зоните за въздействие на ИПГВР.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg