Facebook YouTube
Регистрация

Парк "Езеро" в Бургас се развива като рекреативна зона

Спортна зала, виенско колело, уличка на занаятите предвиждат на територията

 • Увеличаване на шрифта
 • Намаляване на шрифта
 • Принтиране
 • Препоръчване на приятел
от 09.02.2009, Автор: Гергана Димитрова
[634 прочитания]
<link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cgerganad%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C15%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
 <w:View>Normal</w:View>
 <w:Zoom>0</w:Zoom>
 <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
 <w:Compatibility>
  <w:BreakWrappedTables/>
  <w:SnapToGridInCell/>
  <w:WrapTextWithPunct/>
  <w:UseAsianBreakRules/>
 </w:Compatibility>
 <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
 </w:WordDocument>
</xml><![endif]--><style>
<!--
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin:0in;
	margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
	{size:8.5in 11.0in;
	margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
	mso-header-margin:35.4pt;
	mso-footer-margin:35.4pt;
	mso-paper-source:0;}
div.Section1
	{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Table Normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
	mso-para-margin:0in;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman";}
</style>
<![endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial;">Парк „Езеро” попада в североизточната част от строителните граници
на Бургас и е с площ 685.6 дка</span>

Парк „Езеро” попада в североизточната част от строителните граници на Бургас и е с площ 685.6 дка
Фотограф: Гергана Димитрова

Парк "Езеро" е естествено продължение на Морската градина в Бургас и поради това една от привлекателните за отдих зони на града. След проведен конкурс по Закона за обществените поръчки, организиран от община Бургас, за територията започна разработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и паркоустройствен план. Автор на проекта е колектив на фирма "Форум Александрови" ООД.
За първи път за територията се разработва подобен проект, не са правени и градоустройствени и паркоустройствени разработки.
Проектантите на "Форум Александрови" наскоро завършиха и предадоха в общината проекта. Предстои разглеждането му на експертен съвет по устройство на територията и провеждане на необходимите процедури по Закона за устройство на територията.
Потенциалът на територията е за градски ежедневен и седмичен отдих. Затова на нея трябва да се развият спортно-развлекателни, атракционни и спокойни рекреативни дейности, каквото е заложено и според проектното задание на община Бургас.
Близостта на резервата "Атанасовско езеро" допринася за посещаемост и с образователни цели.
Парк "Езеро" попада в зона "Изток" от строителните граници на Бургас, за която има изготвен кадастрален план. Площта на парка, обект на проектиране, е 685.6 дка (68.56 ха). Границите на парка са: на изток – железопътната линия Бургас – Поморие и поддържаният резерват "Атанасовско езеро", на югозапад – бул. "Димитър Димов" и жилищните комплекси "Лазур", "Зорница" и "Изгрев", на северозапад – отводнителните канали на гробищния парк, на североизток – контактната зона до южната имотна граница на поземлен имот.
На територията на парк "Езеро" има няколко изградени през годините обекти. Това са Колежът по туризъм към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" с учебен корпус, гараж с техническа работилница, спортен комплекс, цветарник и временна постройка за стопански и административни нужди, областен диспансер за психични заболявания със стационар, канална помпена станция на ЕТД ВиК ООД, Бургас, сграда на поделение на Националната здравноосигурителна каса, сграда за поделение на Агенцията за държавни вземания, както и екологично-образователен център с клуб по конен спорт, спортен комплекс "Тенис кортове".
Характерно за парковата територия в момента е наличието на добра основна дървесна и храстова растителност, която обаче е засаждана през годините доста хаотично, без да се търси формиране на определени обемно-пространствени паркови растителни композиции, посочиха от проектантския колектив. В средната и северозападната част на парковата територия са създадени растителни масиви, по-скоро с характер и цел мелиорация и ветрозащита, отколкото създаване на естетични паркови пространства. Основният извод, който е направен от проектантския колектив, е, че настоящият паркоустройствен проект трябва максимално да се съобрази и да опази съществуващата растителност, като с внасянето на нови видове от дървета и храсти да се потърси, от една страна, приобщаване на новите функционални обекти в парковата среда, и, от друга, да се подобри декоративното и естетичното въздействие на отделните парковите пространства и на парка като цяло.
Проблемите, очертали се на територията, са свързани предимно с оформлението на транспортно-комуникационната развръзка от бул. "Димитър Димов" и подхода в източна посока. Бъдещото реализиране на парк "Езеро" изисква и планирането на достатъчно паркоместа в зоните за спортни дейности, около терените на Колежа по туризъм и здравноосигурителната каса.

Функционално зониране
Зонирането в настоящия проект е съобразено със съществуващите функционални дадености в парка и изискванията, поставени в заданието на общината – паркът основно да има спортно-атракционна, развлекателна и рекреационна функция. Той ще обслужва основно жителите на три комплекса – "Лазур", "Зорница" и "Изгрев", които в последните години с реализираното ново застрояване увеличиха значително броя на обитателите си и това намали възможностите за отдих и игра на децата в междублоковите пространства.

Спортно-атракционна зона

Тя се ситуира в югоизточната част на парка с граници: от изток и юг жп линията Бургас - Поморие, на запад-северозапад – транспортната вътрешнопаркова обслужваща автомобилна развръзка за психодиспансера, и хотелска част на юг, а на север дренажният отводнителен канал към Бургаските солници. В нея се разполагат основните паркови спортно-атракционни обекти – хотелска част със спортни игрища, спортен комплекс с тенис кортове и басейни, конна база с хиподрум.
Предвидената по задание спортна зала с възможност за развитие на ледена пързалка е ситуирана в югоизточната част на зоната с оглед на силуетното й възприемане по бул. "Димитър Димов" и съобразяването със съществуващите масиви от висока растителност. Тук се формира и главният вход в парк "Езеро".
Обособени са екоцентър, многофункционална детска игрова и атракционна площадка "Пиратски кораб" за деца от различните възрастови групи, уличка на занаятите, комбинирана с други обслужващи обекти, експозиция на паркова скулптурна пластика, терен за изработване и експозиция на пясъчни скулптури, място за провеждане на открито на киноложка изложба, площадки за игра на децата и атракции за всички посетителски възрастови групи с виенско колело, въртележки и други атракционни съоръжения. Още една част от спортно-атракционната зона е разположена в северозападната част на парка. Тук са ситуирани съоръжения за скейтборд и за баскетбол, минифутбол, хандбал и други игри с топка, насочени предимно към юношеската и младежката възрастова група.

Зона за рекреация и тих отдих
Тя е разположена в средната част на парковата територия, в която е ситуиран психодиспансерът. На северозапад достига до площадката на каналната помпена станция. В тази зона се предвижда развиване на основната част от "Алеята на здравето" и в нея са предложени площадки с пейки и перголи за тих отдих. На тази територия се предвиждат и площадки за отдих на възрастни с пейки и перголи.

Зона за развлечения и рекреация
Мястото на тази зона е съобразено с очакваното увеличаване посещаемостта от близките жилищни комплекси на посетители от различни възрастови групи. Тя се формира в границите: на юг-югоизток – площадката на каналната помпена станция, на изток-североизток – дренажният отводнителен канал към Бургаските солници, на запад – бул. "Д. Димов", и на север – прищипването на парковата територия при връзката на дренажния отводнителен канал с колектора за повърхностни води от жилищните комплекси. На тази територия се развива мрежа от напречни и надлъжни алейни връзки, към които са ориентирани площадки за игра на децата и площадки за спортни развлечения и атракции за юноши. Разположени са и площадки за лунапарк, виенско колело, люлки и пързалки за различни възрастови групи от посетители.

Изолационно-комуникационна зона
Т
ази зона е формирана в тясна ивица от съществуващ изолационен дървесно-храстов растителен пояс в границите на парка, с посока север-юг и към бул. "Д. Димов" от запад на територията.
Предвид малката ширина на ивицата в северната част и основното й функционално предназначение за изолация в тази зона от парка се предвиждат само надлъжно прокарване на комбинирана алея за пешеходци и за велосипедисти и места за почивка и изгледни площадки към територията на солниците и Атанасовското езеро.
Периферно и през територията на парк "Езеро" по алейната мрежа се предвижда да премине транзитна велоалея, която да осъществи връзката север-северозапад – югоизток и север. Велоалеята ще премине от запад периферно на северната част на парковата територия, ще пресече диагонално парка и през него ще достигне до съществуващия център за наблюдение на птици, след което ще продължи на север, по посока на Бургаските солници и Сарафово.

Автомобилен и пешеходен достъп
Основният автомобилен достъп до парка, както и вътрешнопарковото автомобилно обслужване се извършват от бул. "Димитър Димов", като прието преди години от общината комуникационно решение за пресичането на жп линията с булеварда на две нива предвижда да се прекъсне досегашното влизане в парка при жп прелеза. С цел осигуряване на достъп до развлекателно-рекреационните съоръжения в северната част на парка от страна на булеварда се предвижда изграждане на паркинг за около 40 коли.
Развитието на вътрешнопарковата автомобилна връзка за обслужване на паркови обекти и ситуирането на значителен брой места за паркиране се предвижда основно да бъде в спортно-атракционната зона на югоизточната част на парка, където се очаква и преобладаващо струпване на посетители. Там за наземно и подземно паркиране ще бъдат осигурени над 300 паркоместа. Известна възможност за увеличаване на местата за паркиране периферно на тази паркова функционална зона се предвижда и при разширяване на сега съществуващия паркинг северно от хотела.
Друга перспективна възможност за транспортната достъпност до парка е предвижданото трансформиране на съществуващата жп линия Бургас – Поморие в градската железница - атракционно влакче. За целта в спортно-атракционната зона се ситуира съответната железопътна спирка за посетителите на парка.
Пешеходните подходи към парка от страната на Морската градина на първо време се предвижда да бъдат чрез реконструиран пешеходен прелез през жп линията на досегашното място. На втори етап след реализирането на новопроектираните обекти в спортно-атракционната зона те ще се трансформират в открити паркови подлези без стълби. От страна на бул. "Д. Димов" пешеходният подход откъм жк "Лазур" ще бъде с пешеходен подлез под него. Останалите пешеходни подходи през булеварда по протежение на парка от страната на жилищните комплекси "Зорница" и "Изгрев" се предвижда да бъдат чрез светофарно регулирани пешеходни пътеки. Осигурени са общо 240 паркоместа за обществен достъп.

Проектант:
"Форум "Александрови"
проф. д-р арх. Александър Александров
доц. арх. Георги Бояров
арх. Светлана Александрова
инж. Диана Опърлакова
ланд. арх. Пенчо Добрев
ланд. арх. Емил Георгиев
инж. Таня Пашова
инж. Кръстина Божинова 

 
Парк с над 40-годишна история
Днешният парк "Езеро" започва да се изгражда през 1967 г., като първоначално на площ от 230 дка е извършено засаждане на растителност с лесопарков характер и с мелиоративни функции. Вторият етап от изграждането на парка е започнат през 1970 г., когато площта му се увеличава с още 100 дка, на които са засадени 150 броя иглолистни дървета, 720 броя широколистни дървета и 12 000 храсти. По-късно, въз основа на приетата през 1973 г. от Общинския народен съвет на Бургас дългосрочна Програма за развитие на зелената система в общината, на проектантската организация "Агролеспрект" е възложено разработване на паркоустройствен проект за територията на днешния парк "Езеро". През 1980 г. е изработен и кадастрален план на парка. На базата на проекта, кадастралния план и извършваното по това време строителство на сгради с определени функции на територията на парка започва да се изгражда алейна мрежа и продължават залесителните работи, като през 1984 г. вече е паркоустроена площ от 341 дка. В югоизточната част на парка основно е развита алейната мрежа и започва да се формира експозиция от скулптурни пластики, изработвани при ежегодно провеждащия се тогава Международен скулптурен пленер в крайградския парк "Росенец". Парковата част се обзавежда с пейки, перголи и други паркови архитектурни елементи. През 1988 г. са изградени четири площадки с тенис кортове в югоизточната част на парка. Към 1989 г. територията на парка е разширена с още 29 декара, след което се изгражда и конна база с хиподрум в близост до тенис кортовете. След 1989-1990 г. за територията на парка се полагат основно частични поддържащи грижи по растителността и парковото обзавеждане. Едва през 1995 г. отново се извършва залесяване на парковата територия.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg