Facebook YouTube
Регистрация

ОП "Конкурентноспособност" отпуска 190 млн. евро за зелена индустрия

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 12.12.2011, Автор: Светла Добрева
[420 прочитания]
В средата на ноември стартира процедура за насърчаване на инвестициите в зелена индустрия по приоритетна ос 2 на програма "Конкурентоспособност" на стойност 40 млн. евро.
Основната й цел е да подкрепи големите предприятия в България за преодоляване на негативните екологични въздействия и намаляване на енергийната интензивност и диверсификация, въвеждане на нискоемисионни, енергоспестяващи технологии и ВЕИ.  

По тази процедура ще се финансират проекти за производство на изделия, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на големите предприятия в страната. Ще бъдат финансирани дейности за развитие на енергийните системи чрез смяна на енергоносителя, за оползотворяване на отпадъчна топлина, закупуване на малки когенерационни инсталации и на ВЕИ системи за отопление и вентилация, софтуерни системи, енергиен мениджмънт и мн. др.

Грант от 1 млн. лв. до 4 млн. лв. може да получи всеки проект, но не повече от 50% от общата стойност на допустимите разходи по обявената схема. Останалите 50% от инвестиционните средства по проекта се осигуряват от кандидата.

По компонент 1 на схемата ще се финансират проекти за ново оборудване, свързано с намаляване на енергоемкостта на производството на предприятието или с по-ефективното използване или рециклиране на отпадъчните продукти.

По компонент 2 са допустими дейности за подобряване на задвижващите двигатели и системи, включително чрез подмяна; за подобряване на енергийните системи чрез смяна на енергоносителя; за оползотворяване на отпадъчната топлина; закупуване и въвеждане в експлоатация на малки когенерационни инсталации за собствени нужди, както и на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ); инвестиции в софтуерни системи за енергиен мениджмънт; консултантски услуги, свързани с въвеждането на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС  EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15 февруари 2012 г.
В началото на 2012 г. трябва да стартира специална схема за финансиране на проекти за енергийна ефективност за малки и средни предприятия, съобщиха от Министерството на икономиката и енергетиката. За тази линия на ОП "Конкурентоспособност" са отделени 150 млн. евро, които ще се комбинират с кредитен ресурс от ЕБВР. Това е иновативна по същността си процедура, при която за пръв път оценката на проектите ще бъде изнесена извън администрацията. По този начин проектите ще имат едновременно осигурена безвъзмездна помощ и съфинансиране от търговска банка при едни и същи правила.
Очаква се този подход да бъде много по-широко застъпен през следващия програмен период.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 4 | август - септември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg