Facebook YouTube
Регистрация

ОП "Конкурентноспособност" отпуска 190 млн. евро за зелена индустрия

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 12.12.2011, Автор: Светла Добрева
[258 прочитания]
В средата на ноември стартира процедура за насърчаване на инвестициите в зелена индустрия по приоритетна ос 2 на програма "Конкурентоспособност" на стойност 40 млн. евро.
Основната й цел е да подкрепи големите предприятия в България за преодоляване на негативните екологични въздействия и намаляване на енергийната интензивност и диверсификация, въвеждане на нискоемисионни, енергоспестяващи технологии и ВЕИ.  

По тази процедура ще се финансират проекти за производство на изделия, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на големите предприятия в страната. Ще бъдат финансирани дейности за развитие на енергийните системи чрез смяна на енергоносителя, за оползотворяване на отпадъчна топлина, закупуване на малки когенерационни инсталации и на ВЕИ системи за отопление и вентилация, софтуерни системи, енергиен мениджмънт и мн. др.

Грант от 1 млн. лв. до 4 млн. лв. може да получи всеки проект, но не повече от 50% от общата стойност на допустимите разходи по обявената схема. Останалите 50% от инвестиционните средства по проекта се осигуряват от кандидата.

По компонент 1 на схемата ще се финансират проекти за ново оборудване, свързано с намаляване на енергоемкостта на производството на предприятието или с по-ефективното използване или рециклиране на отпадъчните продукти.

По компонент 2 са допустими дейности за подобряване на задвижващите двигатели и системи, включително чрез подмяна; за подобряване на енергийните системи чрез смяна на енергоносителя; за оползотворяване на отпадъчната топлина; закупуване и въвеждане в експлоатация на малки когенерационни инсталации за собствени нужди, както и на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ); инвестиции в софтуерни системи за енергиен мениджмънт; консултантски услуги, свързани с въвеждането на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС  EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15 февруари 2012 г.
В началото на 2012 г. трябва да стартира специална схема за финансиране на проекти за енергийна ефективност за малки и средни предприятия, съобщиха от Министерството на икономиката и енергетиката. За тази линия на ОП "Конкурентоспособност" са отделени 150 млн. евро, които ще се комбинират с кредитен ресурс от ЕБВР. Това е иновативна по същността си процедура, при която за пръв път оценката на проектите ще бъде изнесена извън администрацията. По този начин проектите ще имат едновременно осигурена безвъзмездна помощ и съфинансиране от търговска банка при едни и същи правила.
Очаква се този подход да бъде много по-широко застъпен през следващия програмен период.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 4 | август - септември 2016 | в две тела

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg