Facebook YouTube
Регистрация

Контакти

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
Централен офис:
Реклама и редакция:
София 1612, бул. Акад. Иван Ев. Гешов 104, ет.1, оф.1
Тел.: 02/ 958 88 33, 958 88 55, 850 47 10, 850 47 15
Факс: 02/ 958 85 58
e-mail: office@thecitymedia.bg

Офиси:
Пловдив 4003, ул. Г.М.Димитров 5, ет.1, оф.1, тел./факс: 032/ 968 030
Варна 9000, ул. Мусала 10, тел./факс 052/ 632 252
Плевен 5800, ул. Дойран 160, ет. 3, офис 309, тел./факс 064/ 800 474

Управител:
Венета Кръстева, тел.: 02/ 958 88 33, 958 88 55, vkrasteva@thecitymedia.bg

Изпълнителен директор:
Мария Найденова – 0897/ 846 280, 02/ 958 88 33, 850 47 10, mnaydenova@thecitymedia.bg

Директор "Стратегическо планиране"
Камен Кръстев - 0893/ 540 482, 02/ 958 88 33, 850 47 10, kkrastev@thecitymedia.bg

Редакционен екип:
Райна Дормишкова - главен редактор, 0897/ 846 275, rdormishkova@thecitymedia.bg
Николай Тодоров – отговорен редактор, 0898/ 617 162, 850 47 10, 850 47 15, ntodorov@thecitymedia.bg
Милена Червенова – зам.-главен редактор, 0898/ 613 130, 850 47 10, 850 47 15, mvasileva@thecitymedia.bg
Таня Тодорова - редактор, 0897/ 846 274, ttodorova@thecitymedia.bg
Радостина Попова - редактор, 0898/654 704, rpopova@thecitymedia.bg
Светла Добрева – редактор Пловдив, 0897/ 846 284, 032/ 968 030, sdobreva@thecitymedia.bg
Силвия Ценова – кореспондент Варна, 0897/ 846 279, тел./факс 052/ 632 252, stsenova@thecitymedia.bg
Силвия Златкова – кореспондент Плевен, 0897/ 846 286, тел./факс 064/ 800 474, szlatkova@thecitymedia.bg
Мария Съботинова - фоторепортeр, 0897/ 846 277, 850 47 10, 850 47 15, msabotinova@thecitymedia.bg

Отдел Маркетинг и реклама:
Анна Георгиева – 0897/ 846 269, 02/ 958 88 33, 850 47 10, ageorgieva@thecitymedia.bg
Наталия Димитрова – 0897/ 846 271, 02/ 958 88 55, 850 47 10, ndimitrova@thecitymedia.bg
Таня Трифонова – 0897/ 846 273, 02/ 958 88 55, 850 47 10, ttrifonova@thecitymedia.bg
Катерина Чочова - маркетинг асистент, 0894/47 19 77, kchochova@thecitymedia.bg

Администрация:
Мария Лефтерова – счетоводител, 02/ 958 88 33, 958 88 55, 0897/ 846 276, 850 47 10, mlefterova@thecitymedia.bg

Във връзка с проблеми по сайтовете, моля свържете се с нас на: office@thecitymedia.bg
БРОЙ 6 | декември - януари 2017 | в две тела

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg